Afspraken met ouders bij KVV Zelzate

Onderstaande afspraken hebben zeker niet als doel om jullie als ouder af te schrikken, maar wel om misverstanden te vermijden en problemen te voorkomen.
 • Geloof in de bekwaamheid van onze jeugdopleiders en verantwoordelijken. Deze mensen zijn opgeleid en hebben ervaring om uw kind een zo optimaal mogelijke opleiding te geven.
 • De verantwoordelijken delen de ploegen in na overleg met de trainers en dit op basis van objectiviteit en evaluaties. Ouders respecteren deze keuzes.
 • De trainer kiest de opstelling en tactiek op basis van de opleidingsvisie binnen de club.
 • Problemen of ontevredenheden kunnen besproken worden met de verantwoordelijke coördinatoren of TVJO. Gelieve hiervoor vooraf een afspraak te maken.
 • Laat het coachen tijdens de wedstrijd aan de trainer over. Hij is 3 dagen per week met de voetbalopleiding van uw kind bezig en weet als geen ander wat hij mag en kan verwachten.
 • Wees een voorbeeld voor uw kind langs de zijlijn. Aanmoedigen zullen kinderen als leuk ervaren, maar steeds met respect voor de scheidsrechter en tegenstander.
 • Winnen is leuk, maar leren verliezen hoort ook bij het voetbal en is voor uw kind een belangrijk leermoment.
 • Wij zeggen NEEN tegen elke vorm van racisme.
 • Wij laten geen ouders toe in de kleedkamers of gang naar de kleedkamers op wedstrijddagen. Tot en met U9 mag er 1 ouder per kind mee naar de kleedkamer.
TIPS LANGS DE ZIJLIJN:
 • Woon op regelmatige basis de wedstrijden van uw kind bij. Het geeft blijk van belangstelling en het zal motiverend werken.
 • Wees positief, enthousiast en stimuleer hen door te supporteren voor uw kind en zijn teamgenoten.
 • Laat de trainer zijn werk doen en ga geen andere instructies geven aan uw kind dan deze van de trainer.
 • Leg hen geen extra druk op en geef geen negatieve reacties als het eens wat minder goed gaat.
 • Toon respect voor iedereen op en rond het veld.
Het spreekt voor zich dat we hier liever niemand ter verantwoording willen voor roepen. Wees dus verstandig en laat uw kind niet de dupe zijn van uw eigen gedrag.